Blir kjend med medlemmane våre

Stadig tilsig av nye medlemmar.

Velkomen til Rosendal Utvikling

Rosendal og dei næraste bygdene har eit breidt tilbud og stort mangfald.

Her er det mange allsidige butikkar, fleire moglegheiter for bevertning, velværesalongar, tannhelse, legekontor, entreprenørar, byggfirma, interiørbutikk, overnattingsmoglegheitar, galleri, oppdrettsverksemder,  betongindustri, steinverk, bilbutikk, bensinstasjon og mange, mange  fleire  aktørar.  

Det som imponerer aller mest, er det store mangfaldet av næringsaktørar og frivillige organisasjonar.   

Aktuelt

Ny daglig leiar!

Mitt navn er Stefan Barackov og har overtatt stillilingen som Daglig Leiar og Rosendal Utvikling fra 1. mai 2023. Jeg ser frem til utfordringene som

Les meir »

Byggjesteg 2 i parken

I disse dagar jobbast det med nye planer for parken langs elva. Rosendal Helselag, Rosendal Bygdalag og Svein Jarle Mehl er ivrige pådrivarar, det er

Les meir »