Generalforsamling for Rosendal Utvikling

Tida er inne for generalforsamling i Rosendal Utvikling.

Innkalling til ordinær generalforsamling for 2020.
Tid: Tysdag 24.august kl.19.00
Stad: Vangsvegen 13, 5470 Rosendal.

Pga Covid ber vi at aksjonærer som ynskjer å delta på generalforsamling melder seg på med namn og tlf nr. på e-post
post@rosendalutvikling.no eller ring (ikkje sms) på telefon 990 42 277 innan 19. august.

Agenda:
1. Godkjenning av innkallinga
2. Val av møteleiar , protokollførar og ein til å underteikna møteprotokoll isaman med møteleiar.
3. Årsregnskap for 2020- resultat og balanse.
4. Disponering av årets resultat
5. Val

Link til årsregnskap for 2020 finn du her

Liste over alle akjsjonærar finn du her