Kurs

I haust arrangerte Rosendal Utvikling kurs i «Å vere synleg på nett» i samarbeid med Lokalkrafta. Kurset vart leda av Magnhild Haugland og ho formidla kunnskapen sin på ein forståeleg og god måte for oss som ikkje er fullt so stødige på nett. Eit veldig lærerikt kurs som vi kan arrangere fleire gonger om interessa er der.