Generalforsamling for Rosendal Utvikling

Tida er inne for generalforsamling i Rosendal Utvikling.

Innkalling til ordinær generalforsamling for 2021.

Tid: Tysdag 7. juni kl 17.00

Stad: Vangsvegen 13, 5470 Rosendal

Agenda:

  1. Godkjenning av innkallinga
  2. Val av møteleiar, protokollførar og ein til å underteikna møteprotokoll i saman med møteleiar.
  3. Årsrekneskapen for 2021 – resultat og balanse.
  4. Disponering av årets resultat.
  5. Val.

Link til Årsrekneskapen finn du her

Liste over alle aksjonærane finn du her