Nyheitsbrev nr 1

Nyheitsbrev nr 1, Rosendal Utvikling.

Hei alle😊

No har eg jobba i RU i ganske nĂžyaktig eitt Ă„r, og pĂ„ den tida har det vore litt av kvart Ă„ setje seg inn i😊

Hausten 2021 arrangerte vi kurs i det Ă„ vere synleg pĂ„ nett. Dette kurset gjekk over 5 kveldar. DĂ„ kom Magnhild Haugland frĂ„ lokalkrafta og underviste oss i rett og gale nĂ„r det gjeld sosiale mediar. Ho teikna og forklarte, svarte pĂ„ mange gode spĂžrsmĂ„l frĂ„ oss, og gjorde det heile godt forstĂ„eleg for oss som ikkje er sĂ„ trygge pĂ„ denne sosiale media verda. Tusen takk til Magnhild. 

I desember arrangerte vi matmarknad i dei gamle lokala til banken. Litt frÄfall pga corona og andre uforutsette ting, sÄ vart det ikkje sÄ mange «stands» men dei som var selde godt og var fornÞgde. Det var kjekt Ä kunna gjera slikt til tross for at coronaen herja dÄ.

RU har og bidrege med sÞknader til Sparebank 1 stiftinga, SIM miljÞfond, Eide Fjordbruk og Mowi om Þkonomisk stÞnad til Parken Langs Elva. Dette prosjektet er eit samarbeidsprosjekt mellom Rosendal Helselag og Rosendal Bygdelag i lag med Svein Jarle Mehl som prosjektleiar. Der har vi fÄtt inn over 400 000,- til prosjektet. Det kom og ei pengegÄve frÄ FjÊreskulen pÄ litt over 24 000,- Veldig takksame for all hjelp. De mÄ ta dykk ein tur og sjÄ den flotte hytta som Ove Stokka har bygd der, heilt fantastisk. Det stÄr att Ä fÄ pÄ plass permanente mÞblar i hytta men dei er satt i produksjon av Ove Stokka. Ove skal og lage forskjellege leikeapparat til Parken. Det skal kome ljos bÄde ute i parken og inne i hytta. Alt kostar pengar og det er sendt nye sÞknadar til Sparebank 1 stiftinga. 

RU er og engasjert i kampen for Ă„ behalde den Fylkeskommunale tannlegen i Rosendal.

I juni inviterte vi Linda BĂžthun frĂ„ Zenit – Business coach til Ă„ kome og halde foredrag for oss. Det vart nokre inspirerande og lĂŠrerike timar pĂ„ Folgefonnsenteret der ho snakka om blant anna:  «Arbeidsglede = Gode resultat». Ho var og innom kommunikasjon, yrkesstolthet, teamrelasjon, kunderelasjon, sjĂžlvleiing, motivasjon, mĂ„l og visjon. Alt lika viktig i ein arbeidskvardag!

Eg bruker Facebook flittig der eg promoterer og legg ut blant anna annonser for medlemmar. Har og Instagram side, men er Facebook som blir nytta mest. Der prĂžver eg Ă„ samla relevant informasjon og legge ut pĂ„ RU si side, Handlegato i Rosendal si side og Bubilparkeringa si side. Der informerer eg om diverse arrangement og opningstider til butikkar og restaurantar som er medlemmar i RU. Spesielt turistar pĂ„ Bobilparkeringa set stor pris pĂ„ Ă„ fĂ„ vite litt om kva som skjer rundt om i omrĂ„det.  

Dette var ei oppsummering av «konkrete ting» eg har jobba med i RU.                                                 

Utanom dette sĂ„ har RU engasjert seg i Kvinnherad 2050, Kommuneplanen sin samfunnsdel. Der kom vi med merknadar til planen som alle vart tekne med vidare. Vi jobbar og med OmrĂ„deplanen for Rosendal, og for ny Idrettshall i Rosendal. RU har hatt mĂžter med kommunen angĂ„ande bustadareal og nĂŠringsareal. RU oppmoda kommunen om fleire ladestasjonar for el-bilar i Rosendal, og det vil kome pĂ„ parkeringsplassen nedanfor den nye gravplassen. RU har og sendt innspel til Regional Transportplan 2022-2033 for Vestland der vi skreiv:  Rosendal Utvikling meiner ein mĂ„ sjĂ„ pĂ„ forbetring av vegen frĂ„ Kvinnherad til Bergen. Der er fleire strekningar som er som flaskehalsar for vanlege bilar og ikkje minst for tungtransporten. Det er daglege leveringar til fleire aktĂžrar i Kvinnherad og bygdene langs vegen frĂ„ Bergen. Det er store kĂžyretĂžy og fleire stadar er det ikkje mogleg Ă„ passere to samtidig. Strekninga opp Mundheims dalen med bakkar pĂ„ kvar side vil ikkje krevje dei store Ăžkonomiske investeringane men vil gjere stor forskjell for kĂžyringa om ein kan passerer to og to utan at den eine mĂ„ stoppa. Strekninga Kilen – Holdhus er og ei strekning som bĂžr forbetrast, den er smal, svingete og lite oversikteleg, her er ikkje plass til to og to bilar eller trailerar Ă„ passera samtidig.

Dette er noko av det vi jobbar med i Rosendal Utvikling.

Pr i dag er vi 57 medlemmar i frĂ„ Sundal til og med Dimmelsvik, store og smĂ„ bedrifter. Eit samfunn bestĂ„r av mange store og smĂ„ tannhjul, der alle er lika viktige for heilskapen, tilbodet og trivselen. 

Vi kjem enklare til mĂ„let om vi saman kan sjĂ„ moglegheiter som kan utviklast for tryggare og fleire arbeidsplassar. 

Rosendal Utvikling ynskjer vera ein ressurs for nĂŠringslivet. Uansett kva nĂŠring vi driv er mĂ„let trygge arbeidsplassar og resultat slik at nĂŠringa kan utvikla seg og investera vidare.  Kom gjerne med forslag pĂ„ saker og ting de ynskjer vi skal jobbe med, eller arrangere. Ikkje nĂžl med Ă„ ta kontakt.

Mvh Janne Hjelmeland, Dagleg leiar Rosendal Utvikling.