Ny daglig leiar!

Mitt namn er Stefan Barackov og har overteke stillilinga som Dagleg leiar og Rosendal Utvikling frå 1. mai 2023.

Eg ser fram til utfordringane som denne stillinga medfører og eg ønskjer til å fremja og forbetra verksemda til Rosendal Utvikling til tilfredsheit for alle dei noverande og nye medlemmene våre.

Målet er at Rosendal Utvikling skal halda fram med å gå vidare og delta aktivt i utvikling av den flotte kommunen vår gjennom ulykke prosjekt og vera ein proaktiv ressurs for medlemmene våre. Og dessutan er det eit privilegium til å kunna vera del av eit lag som bidreg til utvikling i Rosendal og Kvinnherad kommune.

Utdanninga : BI Ledelse, Norsk Hestesenter- Tittel-Ridelærar Trinn III.

Sport : Tennis, ridning, snowboard, skøyter.