Medlemsmøte

Kom i kontakt med oss dersom de ønskjer medlemsmøte.

OBS Ønske for møte og klokke slett må avtalast seinast dagen før.

Med vennleg helsing

Stefan Barackov