Nytt medlem!

Rosendal Utvikling AS har eit nytt medlem!

Vi har inngått samarbeid med BARONIET ROSENDAL

Vi gler oss til byrjinga av samarbeid.

Slottet frå 1665

I 1658 sto det bryllup mellom Noregs rikaste arving og ein stolt dansk adelsmann. Karen Mowat og Ludvig Rosenkrantz fekk garden Hatteberg i Kvinnherad i bryllupsgåve, og her bygde dei seg sitt vesle slott som dei kalla Rosendal. Slottet sto ferdig i 1665. Kong Christian V av Danmark-Norge opphøga godset til Lensbaroni i 1678. Frå 1745 var Baroniet Rosendal eigd av slekta Rosenkrone, som i 1927 gav godset i gåve til Universitetet i Oslo. Den Weis Rosenkroneske Stiftelse DWRS, tilknytta Universitetet i Oslo, har i dag eigaransvar for slottet, park, hage, husmannsplassen Treo, Fruehuset og Avlsgården med det omkringliggjande kulturlandskapet.

Omvising med guide i herskapsetasjen

Hans Sager (1705) Baroniet Rosendal

Eit besøk på Baroniet Rosendal er ei vandring gjennom ulike stilepokar. Rom og salar er forma av ulike eigarar gjennom 250 år, og slottet er framleis bevart som ein heim slik dei siste eigarane forlet det i 1927.

Statthaldarkammeret, det einaste fullstendig bevarte rom i Noreg frå 1600- talet, er kledd med franske tekstiltapet frå 1660-åra. Denne tekstiltapeten er det einaste tapetet i sitt slag som enno heng oppe.

Kilde : Baroniet Rosendal, slottet fra 1665 ved Hardangerfjorden