Kontakt

Rosendal Utvikling as
Besøksadresse:
Vangsvegen 13 | 5470 Rosendal
postadresse:
postboks 197 | 5486 Rosendal

Dagleg leiar:
Janne Hjelmeland | 958 24 652 | post@rosendalutvikling.no