Kontakt

Rosendal Utvikling as
Besøksadresse:
Vangsvegen 13 | 5470 Rosendal
postadresse:
postboks 197 | 5486 Rosendal

Dagleg leiar:
Stefan Barackov | 991 59 502 | Stefan@rosendalutvikling.no