Medlemmar

Alle næringsaktørar er viktige i eit samfunn enten dei er små eller store.
Eit samfunn består av mange små og store tannhjul, der alle er like viktige for heilskapen, tilbodet og trivselen.

Saman med verdifulle medlemmar ynskjer Rosendal Utvikling å løfte fram alle som driv næring!
Vi vil arbeide for å fremja næringsliv og utvikling generelt . Vi ynskjer at kommunen skal vera eit attraktivt område å arbeide og bu i.

Det er i tillegg til mange næringsaktørar ei mengde med frivillege organisasjonar som alle jobbar for best muleg tilbod for barn, unge og voksne. Eit fantastisk arbeid blir lagt ned på frivilleg basis.
Organisasjonane er og viktige tannhjul.

Sjå oversikt over medlemmane våre:

BARONIET ROSENDAL
Direktør: Anna Lena Flatland
Telefon: 53 48 29 99| info@baroniet.no
Baroniet Rosendal, slottet fra 1665 ved Hardangerfjorden

Tilbords Rosendal
Dagleg leiar: Atle Nygård
53 48 25 60 | tilbords.rosendal@tilbords.no
www.tilbords.no

Kvinnherad Breiband AS
Dagleg leiar: Gunnhild Nilsen Hillestad
53 47 56 40 | post@kband.no
www.kband.no

Hjerte-Fryd AS
Dagleg leiar: Britt Ingebrigtsen Hansen
Skålagato 47, 5470 Rosendal 95 70 15 36 | kontakt@hjerte-fryd.no

Leganger Maskin as
Dagleg leiar: Hans Olav Leganger
47 90 25 78 | hol@legangermaskin.no
Leganger Maskin As | Facebook

Dimmelsvik Bil as
Dagleg leiar: Bernt Bjørsvik
93 24 88 56 | post@dimmelsvikbil.no
www.dimmelsvikbil.no

Middagsknotten as
Dagleg leiar: Hanne Bakke Berntsen
98 67 92 99 | hanne@middagsknotten.no
www.middagsknotten.no

Fonnafjord Næringspark as
Dagleg leiar: Erling Prestbø
45 40 01 52 | erling@frontagruppen.no

Frekhaug Regnskap as
Dagleg leiar: Øyvind Vaksvik
56 17 67 10 | oyvind@frekhaugregnskap.no
www.frekhaugregnskap.no

Vollakvernfallet as
Dagleg leiar: Knut Johannes Helvik
90 73 38 03 | kjh@k-el.no

Galleri G Guddal 
Dagleg leiar: Gøril Guddal
95 78 63 22 | info@galleriguddal.no
www.galleriguddal.no

Rosendal Hyttetun
Dagleg leiar: Oddbjørn Kroka
90 78 81 98 | oddbjorn@kroka.no
www.rosendalhyttetun.no

Kvinnherad Elektro as
Dagleg leiar. Kjetil Helvik
53 48 28 00 | post@k-el.no
www.kvinnheradelektro.no

Rosendal Bygg og Varme
Dagleg leiar: Knut Berge Eik
95 96 78 11 | rosendalbv@gmail.com
www.rosendalbv.no

Sparebank 1, SR bank
91 50 20 02
www.sparebank1.no

Rødne L & Sønner as
Dagleg leiar: Lars Andre Rødne
51 89 52 70 | mail@rodne.no
www.rodne.no

Prinfo Media
Dagleg leiar: Sigurd Vikøren
982 98 301 | sigurd@vikorenmedia.no
www.Hardangerfjordmagasinet.no

Bar-On AS
Dagleg leiar: Anders Gaute H. Kristensen
47 65 90 70 | baron.rosendal@gmail.com

Rosendal Fjordhotel Dagleg leiar: Mari Anne Feet
90 82 79 74 | mari.anne.feet@rosendal-fjordhotel.no

Rosendal Sport as
Dagleg leiar: Kristi Hatteberg
99 04 23 12 | Rosendal.sport@sport1.no
www.sport1.no

Rosendal og Omland Vassverk
Dagleg leiar: Svein Arne Sæberg
90 68 44 10 | post@rosendal-vassverk.no
www.rosendal-vassverk.no

Varehuset Rosendal
Dagleg leiar: Atle Nygård
53 48 25 60 | eurospar.rosendal@spar.no
Eurospar Rosendal | SPAR

Energi Teknikk
Dagleg leiar: Arild Klette Steinsvik
93 22 04 06 | arild@energi-teknikk.no;
https://energi-teknikk.no/

Rosenform as
Dagleg leiar: Gunn Ystanes Kleppe
53 48 19 88 | post@rosenform.no
www.rosenform.no

Wattn
Dagleg leiar: Kenneth Ingvaldsen
934 11 432 kenneth.ingvaldsen@wattn.no
Wattn

Rosendal Hamn Eigedom AS
Dagleg leiar : Øyvind Lernes
915 11 468 | post@rosendalhamn.no
www.rosendalhamn.no

Tess Vest as avd Kvinnherad
Husnes industriområde 45A, 5460 Husnes
53 48 80 40 | joakim.espevik@tess.no
www.tess.nowww.industrinett.no

Berg Gull og Sølv Eftf AS
Dagleg leiar: Annette M. Hauso Bakkegata 2 (hovudkontor)
5750 Odda
45 87 70 01 | annettemh@icloud.com
www.facebook.com/berggullogsolv

K E Invest
Dagleg leiar: Knut Johannes Helvik
5470 Rosendal
90 73 38 03 | knut@k-el.no

Norconsult AS
Samfunnsplanlegging, prosjektering, arkitektur
Dagleg leiar Endre Lægreid
95 75 88 06 | endre.laegreid@norconsult.com
www.norconsult.no

Olaløo
Selskapsarrangement og servering
Bondhus, 5476 Mauranger
47 81 33 06 | ingerlisebondhus@gmail.com
www.olaloa.no

Fonna Tannklinikk AS
Dagleg Leiar: Natasa Barackov
Skålagato 13 | 5470 Rosendal
91 92 47 74 | post@fonnatannklinikk.no
www.fonnatannklinikk.no

Dimmelsvik Entreprenør as
Dagleg leiar: Atle Søllesvik
92 89 80 88 | post@dimmelsvik.no
www.dimmelsvik.no

Betongvarer as
Dagleg leiar: Knut Inge Bjørnebøle
95 44 79 29 | knutinge@betongvarer.no
www.betongvarer.no

Tysnes Sparebank
Dagleg leiar: Siren Simonnes
90 17 62 72 | ssi@tysnes-sparebank.no
www.tysnes-sparebank.no

Power Rosendal
Dagleg leiar: Kjetil Næs
90 97 88 87 |  rosendal@power.no
www.power.no

Norgeshus Byggfirma Kjell Høyland
Dagleg leiar: Kjell Høyland
92 85 23 63 |  kjell.hoyland@norgeshus.no
http://norgeshus.no

Bondekompaniet
Dagleg leiar: Stein-Olav Ølvestveit
41 55 59 97 kundeservice.kvinnherad@bondekompaniet.no
www.bondkompaniet.no

Tveit Regnskap as
Dagleg leiar: Silvia Tofte
52 76 71 00 | post@tveit.no
www.tveit.no

Prima Optikk
Dagleg leiar: Jeanne Marie La France
45 85 03 41 | primaoptikk@gmail.com
www.primaoptikk.no

Rosendal Bokhandel
Dagleg leiar:Bente Soldal
53 47 70 44 | rosendalbok@knett.no
www.fribokhandel.no

Farge og Interiør
Lio Sag og Treforedling as
Dagleg leiar: Reidun Bakke Myklebust
91 52 06 33 | fargeoginterior@liosagas.no

Folgefonnsenteret
Dagleg leiar: Una Kolle 
53 48 42 80 | post@folgefonnsenteret.no
www.folgefonnsenteret.no

Fredheim Blomster as
Dagleg leiar:Mette Friheim
53 48 18 49 | mette.friheim@gmail.com
www.interflora.no

Fredheim Gartneri as
Dagleg leiar: Terje Hus
91 58 90 82 | terje@fredheimgartneri.no
www.hageland.no

Skålafjæro as
Dagleg leiar: Knut Johannes Helvik
90 73 38 03 | kjh@k-el.no

Vest Varmepumpe AS
Dagleg leiar: Øystein Naterstad
94449042 | post@vestvarmepumpe.no

Energy Tech Industry With SHARP
Dagleg leiar: Milan Barackov
400 89 410 | milan@energiteknikk-int.no
https://www.sharp.eu/solar-energy

Dekk Service Vest AS
Dagleg leiar: Mikal Skaala
413 71 431 | mikal@dekkservicevest.no
www.dekkservicevest.no

Elins Matgleder
(Hovudkontor, Selskapslokale, Catering)
Døsslandssido 24 | 5463 Uskedalen
47 01 21 25 | elinenes@online.no
www.elinsmatgleder.no