Medlemmar

Alle næringsaktørar er viktige i eit samfunn enten dei er små eller store.
Eit samfunn består av mange små og store tannhjul, der alle er like viktige for heilskapen, tilbodet og trivselen.

Saman med verdifulle medlemmar ynskjer Rosendal Utvikling å løfte fram alle som driv næring!
Vi vil arbeide for å fremja næringsliv og utvikling generelt . Vi ynskjer at kommunen skal vera eit attraktivt område å arbeide og bu i.

Det er i tillegg til mange næringsaktørar ei mengde med frivillege organisasjonar som alle jobbar for best muleg tilbod for barn, unge og voksne. Eit fantastisk arbeid blir lagt ned på frivilleg basis.
Organisasjonane er og viktige tannhjul.

Sjå oversikt over medlemmane våre:

Eurospar, Varehuset Rosendal as
Dagleg leiar: Atle Nygård
99 50 64 18 | eurospar.rosendal@spar.no
www.spar.no

Tilbords Rosendal
Dagleg leiar: Atle Nygård
53 48 25 60 | tilbords.rosendal@tilbords.no
www.tilbords.no

Kvinnherad Breiband AS
Dagleg leiar: Gunnhild Nilsen Hillestad
53 47 56 40 | post@kband.no
www.kband.no

Leganger Maskin as
Dagleg leiar: Hans Olav Leganger
47 90 25 78| hol@legangermaskin.no
Leganger Maskin As | Facebook

Brødskreppa
Dagleg leiar: Lene Monsen
97 72 77 18 | lenemonsen@hotmail.com
Brødskreppa | Facebook

Futura Bygg as
Dagleg leiar: Tore Lilleland
45 67 54 89 | Tore@nokus.no

Dimmelsvik Bil as
Dagleg leiar: Bernt Bjørsvik
93 24 88 56 | post@dimmelsvikbil.no
www.dimmelsvikbil.no

Røssland Consulting as
Dagleg leiar: Tommy Røssland
48 84 96 68 | tommy@sol-as.no

Middagsknotten as
Dagleg leiar: Hanne Bakke Berntsen
98 67 92 99 | hanne@middagsknotten.no
www.middagsknotten.no

Fonnafjord Næringspark as
Dagleg leiar: Erling Prestbø
45 40 01 52 | erling@frontagruppen.no

Frekhaug Regnskap as
Dagleg leiar: Øyvind Vaksvik
56 17 67 10 | oyvind@frekhaugregnskap.no
www.frekhaugregnskap.no

Vollakvernfallet as
Dagleg leiar: Knut Johannes Helvik
90 73 38 03 | kjh@k-el.no

Galleri G Guddal 
Dagleg leiar: Gøril Guddal
95 78 63 22 | gguddal@online.no
www.galleriguddal.no

Rosendal Hyttetun
Dagleg leiar: Oddbjørn Kroka
90 78 81 98 | oddbjorn@kroka.no
www.rosendalhyttetun.no

G Sundal Manufaktur
Dagleg leiar: Per Sundal
53 48 12 12 | sundal@knett.no

Hjerte fryd as
Dagleg leiar: Britt Ingebrigtsen Hansen
95 88 64 10 | kontakt@hjerte-fryd.no
www.hjerte-fryd.no

Kvinnherad Elektro as
Dagleg leiar. Kjetil Helvik
53 48 28 00 | post@k-el.no
www.kvinnheradelektro.no

Rosendal Bygg og Varme
Dagleg leiar: Knut Berge Eik
95 96 78 11 | rosendalbv@gmail.com
www.rosendalbv.no

Rosendal Marineservice as 
Dagleg leiar: Svein Arne Sæberg
53 48 46 66 | Rosendal.marina@knett.no
www.rosendalmarineservice.no

Sparebank 1, SR bank
91 50 20 02
www.sparebank1.no

Rødne L & Sønner as
Dagleg leiar: Lars Andre Rødne
51 89 52 70 | mail@rodne.no
www.rodne.no

Prinfo Media
Dagleg leiar: Sigurd Vikøren
982 98 301| sigurd@vikorenmedia.no
www.Hardangerfjordmagasinet.no

Elins Matgleder
(Hovudkontor, Selskapslokale, Catering)
Døsslandssido 24 | 5463 Uskedalen
47 01 21 25 | elinenes@online.no
www.elinsmatgleder.no

Dimmelsvik Entreprenør as
Dagleg leiar: Atle Søllesvik
92 89 80 88 | post@dimmelsvik.no
www.dimmelsvik.no

Allianceplus AS
Kontaktperson: Bente Kannelønning     
91 35 00 08| bente.kannelonning@allianceplus.no
www.allianceplus.no

Betongvarer as
Dagleg leiar: Knut Inge Bjørnebøle
95 44 79 29 | knutinge@betongvarer.no
www.betongvarer.no

Snikkeriet i Rosendal
Dagleg leiar: Eli Kvalvågnes
41 40 69 91 | post@snikkeriet.no

Power Rosendal
Dagleg leiar: Kjetil Næs
90 97 88 87|  rosendal@power.no
www.power.no

Tveit Regnskap as
Dagleg leiar: Silvia Tofte
52 76 71 00 | post@tveit.no
www.tveit.no

Prima Optikk
Dagleg leiar: Jeanne Marie La France
45 85 03 41 | primaoptikk@gmail.com
www.primaoptikk.no

Rosendal Bokhandel
Dagleg leiar:Bente Soldal
53 47 70 44 | rosendalbok@knett.no
www.fribokhandel.no

Farge og Interiør
Lio Sag og Treforedling as
Dagleg leiar:Reidun Bakke Myklebust
91 52 06 33 |fargeoginterior@liosagas.no

Folgefonnsenteret
Dagleg leiar: Una Kolle 
53 48 42 80 | post@folgefonnsenteret.no
www.folgefonnsenteret.no

Fredheim Blomster as
Dagleg leiar:Mette Friheim
53 48 18 49 | mette.friheim@gmail.com
www.interflora.no

Fredheim Gartneri as
Dagleg leiar: Terje Hus
91 58 90 82 | terje@fredheimgartneri.no
www.hageland.no

Skålafjæro as
Dagleg leiar: Knut Johannes Helvik
| 90 73 38 03 | kjh@k-el.no

G & H Skjelnes entreprenør as
Dagleg leiar: Herlaug Skjelnes
95 11 87 71 | skjelnesas@online.no

Gjøa Rosendal as
Dagleg leiar: Åge sørensen
93 44 01 55 | aagsoe@online.no
Gjøa sjømat Facebook

Vestlandsenergi AS
Dagleg leiar: Kenneth Ingvaldsen
934 11 432| kenneth.ingvaldsen@bkk.no
Vestlandsenergi Facebook
www.vestlandsenergi.no

Rosendal og Omland Vassverk
Dagleg leiar: Svein Arne Sæberg
90 68 44 10 | post@rosendal-vassverk.no
www.rosendal-vassverk.no

Rosendal Sport as
Dagleg leiar: Kristi Hatteberg
99 04 23 12 | Rosendal.sport@sport1.no
www.sport1.no

Rosenform as
Dagleg leiar: Gunn Ystanes Kleppe
53 48 19 88 | post@rosenform.no
www.rosenform.no