Ledige næringslokaler

Her kan alle som har ledige næringslokaler legga inn sine utleigeobjekt.
Har du tips om ledige lokaler, ta kontakt. Aktivitet i området er positivt for alle i heile kommunen.


Fonnafjord næringsparktopp moderne fasilitetar

Seimsfoss

Kontakt:
Frank Søllesvik | 92 49 94 26 | fs@reco.no
Erling Prestbø | 45 40 01 52 | erling@frontagruppen.no

Adresse:
Seimsvegen 116 , 5472 Seimsfoss
Ledige kontorlokaler, lagerlokaler.
Ta kontakt med utleier for meir info eller visning av lokale.


Næringslokaler i Skålafjøro

Skålafjøro Rosendal

Kontakt:
Knut Johannes Helvik | 90 73 38 03 | kjh@k-el.no

Adresse:
Skålafjøro , 5470 Rosendal

Sentral beliggenhet mot havneområdet
4 kontorlokaler, 3 x 10-12 m2, 1 x 12-15 m2,
1 x fleirbruksrom 30 m2.

Ta kontakt med utleier for meir info eller visning av lokale.

Skålafjøro Rosendal

Kontakt: Knut Johannes Helvik – 90 73 38 03 – kjh@k-el.no

Adresse: Skålafjøro, 5470 Rosendal

Sentral beliggenhet mot havneområdet.

Lokale er innreia til skjønnhetssalong, ca 15 m2, til leige. Kan leiges møblert eller umøblert.

Ta kontakt med utleiger for meir info eller visning av lokale.