Historie

Rosendal Utvikling as blei stifta i 1986.
Aksjekapitalen er på 32 975
Antall aksjer 6595 fordelt på 78 aksjonærer