Styre/Leiing

Dagleg leiar
Stefan Barackov| 991 59 502 | stefan@rosendalutvikling.no

Styreleiar:
Asbjørn Soltveit | 90 58 07 96

Styremedlemmer:
Atle Søllesvik
Oddbjørn Kroka
Knut Johannes Helvik
Janne Hjelmeland