Styre/Leiing

Dagleg leiar
Karoline Johnsen| 99 04 22 77 | post@rosendalutvikling.no

Styreleiar:
Asbjørn Soltveit | 90 58 07 96

Styremedlemmer:
Atle Søllesvik
Oddbjørn Kroka
Herlaug Skjelnes
Knut Johannes Helvik
Hedda Bremer Thauland