Styre/Leiing

Dagleg leiar
Janne Hjelmeland| 958 24 652 | post@rosendalutvikling.no

Styreleiar:
Asbjørn Soltveit | 90 58 07 96

Styremedlemmer:
Atle Søllesvik
Oddbjørn Kroka
Herlaug Skjelnes
Knut Johannes Helvik
Hedda Bremer Thauland